Copyright 2024 - Custom text here

 

Rozszerzenia plików wraz z opisem formatu

 Pliki tekstowe 
*.txt, ("czyste" ascii), także derywaty jak *.README 
*.log, (dzienniki zdarzeń) 
*.ini, 
*.cfg, (pliki konfiguracyjne programów) file_id.diz, 
*.dsc (opisy programów)

Pliki tekstowe interpretowane 
*.doc, (Word, WordPerfect, także zwykłe pliki tekstowe)*.rtf, *.wri, (Microsoft) 
*.pdf, (Adobe Acrobat, Portable Document Format) 
*.ps, 
*.eps, (PostScript) 
*.tex, 
*.dvi, (LaTeX, UNIX native) 
*.mime, mbox, (metaformat poczty elektronicznej) 
*.htm, 
*.html, (Hypertekst) 
*.css, (Cascade Style Sheet) 
*.vrml, (Virtual Reality Modeling Language) 
*.sql (Standarized Query Language- metaformat dla baz danych) 
*.man (UNIX MANual page)

Pliki Microsoft Office 
*.doc, (MS Word) *.dot, (MS Word, Szablon dokumentu)
*.mdb, (MS Access)
*.xls, (MS Excel) 
*.ppt, (MS PowerPoint) 
*.wab, (Windows Address Book) 
*.mbx, (Folder Pocztowy) 
*.acl (preferencje, hasła)

Pliki graficzne
*.bmp, *.ico, 
*.wmf, (Windows, OS/2 native) 
*.gif, 
*.jpg, 
*.jpeg, 
*.tif, 
*.tiff, 
*.png, (standardy) 
*.cdr, (Corel DRAW) 
*.pcd, (Kodak PhotoCD) 
*.pic, 
*.pcx, 
*.iff, 
*.ilbm, 
*.svg,
*.xbm, 
*.bm, 
*.xpm, 
*.rgb, (UNIX native)

Pliki dźwiękowe 
*.wav, (Windows, standard) 
*.voc, (SoundBlaster, archaiczny ale częsty)
*.au, (Unix, Java, Apple)
*.aif, 
*.aiff, 
*.aifc, (Apple) *.mp1, 
*.mp2, 
*.mp3, (MPEG audio, kompresja stratna)
*.ra,
*.ram, (Real Networks, plik audio)
*.wma, (Windows Media Audio, MPEG4.1)
*.vqf, (Yamaha, MPEG4 audio) *.pat, 
*.sf,
*.sf2,
*.dls, 
*.kzr (próbki dla kart muzycznych)

Pliki muzyczne 
*.mid, 
*.rmi, 
*.smf, (Pliki MIDI, Standard MIDI File) 
*.sng, 
*.mod,
*.s3m,
*.xm ("Moduły" muzyczne, trackerowe)

Pliki video

*.mp4 
*.avi, (Windows, wiele formatów kompresji, standard) 
*.asf (Microsoft Advanced Streaming Format)
, *.rm, (Real Networks, zarówno skrypt jak i plik video) 
*.mpg, 
*.mpeg, 
*.dat,
*.m1v, 
*.m2v, (MPEG video, MPEG1, 2, 4)
*.divx,
*.mov, 
*.moov, 
*.qt, (Apple QuickTime video) 
*.fli, 
*.anim, (archaiczne)

Prezentacje multimedialne 

*.swf, 
*.fla, (Macromedia Shockwave Flash)
*.smi, 
*.smil (Real Networks, skrypty)

Pliki wykonywalne 
*.com (MS-DOS) 
*.exe (MS DOS, MS Windows)
*.bin (Apple, Unix- archaiczny) 
*.o (UNIX, Archaiczny, używany przed łączeniem kodu źródłowego w całość programu wykonywanlego)
*.class (Java) 
*.dll (Windows, biblioteka łączona dynamicznie- program wykonywany jako część innego programu)
*.so (Unix, j.w.)
*.sys, 
*.dat (specjalne, wielozadaniowe pliki, nie zawsze wykonywalne)

Pliki skompresowane
*.lha, 
*.lzh, 
*.lzx, (archaiczne, stosowane w Amigach) 
*.arj,
*.zip, 
*.rar, (Standardy współczesne)
*.hqx (Apple, format BinHex)
*.tar (Tape ARchive)
*.gz,
*.tgz,
*.z,
*.bz2 (Unix/Linux)
 

Pliki wsadowe
*.bat (MS DOS)
*.sh (Unix shell)
*.pl (Perl Scripting Language)
*.vb, 
*.vbs, (Visual Basic Script)
*.js (Java Script)
*.inf, (informacje instalacyjne dla systemu Windows)

Inne pliki
*.bak, 
*.old, (pliki bezpieczeństwa, stare pliki) 
*.msi, (pakiet Microsoft Installer) 
*.rpm, 
*.deb, (pakiety instalacyjne systemu Linux)

Karki świąteczne

 • Aleksandra Żyłkowska
  Aleksandra Żyłkowska
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Iwo Szostakiewicz
  Iwo Szostakiewicz
 • Julia Makar
  Julia Makar
 • Kacper Drupisz
  Kacper Drupisz
 • Kamila Gaweł
  Kamila Gaweł
 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Wojciech Kierbić
  Wojciech Kierbić
 • 2019 - Karolina Kozłowska
  2019 - Karolina Kozłowska
f t g m