Copyright 2024 - Custom text here

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrak-cyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.

 2. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.

 3. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.

 4. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządza-nie projektami.

 5. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informa-cji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnie-nie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 

Karki świąteczne

 • Aleksandra Żyłkowska
  Aleksandra Żyłkowska
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Iwo Szostakiewicz
  Iwo Szostakiewicz
 • Julia Makar
  Julia Makar
 • Kacper Drupisz
  Kacper Drupisz
 • Kamila Gaweł
  Kamila Gaweł
 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Wojciech Kierbić
  Wojciech Kierbić
 • 2019 - Karolina Kozłowska
  2019 - Karolina Kozłowska
f t g m