Copyright 2024 - Custom text here

     Sieć komputerowa jest to połączenie ze sobą komputerów (oraz innych urządzeń) w celu wymiany informacji. Wymiana ta odbywa się z daną prędkością, która określa ilość przesłanych danych w jednostce czasu. Podstawową jednostką służącą w informatyce do zapisu danych jest 1 bit[b], zatem w zapisie prędkości, z jaką dane w sieci są przesyłane, stosuję się określenie bity na sekundę (b/s lub też bps – bit peer second).

Oczywiście 1 bit informacji to bardzo mało, dlatego też w określaniu prędkości stosuje się jego wielokrotności. Powinny one być już Wam znane z określania np. pojemności dysków czy pamięci operacyjnych, są nimi KiloMega, GigaTeraPeta. Pierwsze 3 przeliczniki przedstawiają się w liczbach następująco:

1 Kilobit (1 Kb/s lub 1 Kbps) – 1024 bity/s (210)

1 Megabit (1 Mb/s lub 1 Mbps) – 1024 Kb/s – 1 048 576 bity/s (210*210)

1 Gigabit (1 Gb/s lub 1 Gbps) – 1024 Mb/s – 1 048 576 Kb/s – 1073741824 bity/s (210*210*210)

Zamiana jednostek

Jak już wiemy, prędkość przesyłu danych w sieciach komputerowych określa się w bitach na sekundę. Inaczej niż w przypadku wielkości plików czy pojemności dysków, gdzie zamiast bitów [b] stosuję się bajty [B]. 1 bajt [B] to 8 bitów [b] dlatego też, jeśli chcielibyśmy obliczyć jaką ilość danych jesteśmy w stanie przesłać w jednostce czasu musimy dokonać zamiany jednostek. Proces ten wyjaśnię Wam na przykładach.

 

kalkulator

Zadanie 1
Obliczymy ile danych pobierzemy z Internetu w czasie jednej godziny przy założeniu, że przepustowość naszego łącza jest stała i wynosi 60 Mb/s.

Dane:

Czas: 1 godzina
Przepustowość łącza: 60 Mb/s

Obliczenia:

 1. Zamieniamy jednostkę czasu z godziny na sekundy: 1 godzina to 3600 sekund (60 sekund*60 minut).
 2. Zamieniamy jednostkę przesyłu danych z megabitów na megabajty na sekundę: 60 megabitów to 7,5 megabajtów na sekundę (60 Mb dzielimy przez 8, ponieważ 1 bajt to 8 bitów).
 3. Mnożymy przepustowość przez czas: 7,5 MB/s * 3600 sekund, co daje 27000 MB (ok. 26,3 GB danych)

Odpowiedź: ok. 26,3 GB.

 

Zadanie 2
Obliczmy, w jakim czasie pobierzemy plik w wielkości 1 GB przy założeniu, że przepustowość naszego łącza jest stała i wynosi 10 Mb/s.

Dane:

wielkość pliku: 1 GB
prędkość łącza: 10 Mb/s

Obliczenia:

 1. Zamieniamy jednostkę przesyłu danych z megabitów na megabajty na sekundę: 10 megabitów to 1,25 megabajtów na sekundę (10 Mb dzielimy przez 8, ponieważ 1 bajt to 8 bitów).
 2. Zamieniamy jednostkę zapisu pliku z gigabajta na megabajty: 1 GB to 1024 MB.
 3. Obliczamy czas przesłania pliku: 1024 MB / 1,25 Mb/s = 819,2 sekundy, co daje ok. 13 minut 39 sekund.

  Odpowiedź: 13 minut 39 sekund.

 

 

 

 

Karki świąteczne

 • Aleksandra Żyłkowska
  Aleksandra Żyłkowska
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Iwo Szostakiewicz
  Iwo Szostakiewicz
 • Julia Makar
  Julia Makar
 • Kacper Drupisz
  Kacper Drupisz
 • Kamila Gaweł
  Kamila Gaweł
 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Wojciech Kierbić
  Wojciech Kierbić
 • 2019 - Karolina Kozłowska
  2019 - Karolina Kozłowska
f t g m