Copyright 2022 - Custom text here

Lekcja 6 - Pierwiastek i potęga

#include <iostream>
#include <math.h> //funkcja sqrt i pow

using namespace std;

int podstawa, wykladnik,liczbapierw;

int main()
{
cout<<"--------------------P I E R W I A S T E K-----------------------"<<endl;
cout <<"Podaj liczbe do pierwiastka = ";
cin>>liczbapierw;
cout<<"pierwiastek z "<< liczbapierw << " = " <<sqrt(liczbapierw)<<endl;

cout<<"--------------------P O T E G A -----------------------"<<endl;

cout<<"Podaj podstawe = ";
cin>>podstawa;
cout<<"Podaj wykladnik = ";
cin>>wykladnik;

cout<<"2 do potegi 4 = "<<pow(podstawa,wykladnik);

return 0;
}

k4.jpg

Karki świąteczne

 • Aleksandra Żyłkowska
  Aleksandra Żyłkowska
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Iwo Szostakiewicz
  Iwo Szostakiewicz
 • Julia Makar
  Julia Makar
 • Kacper Drupisz
  Kacper Drupisz
 • Kamila Gaweł
  Kamila Gaweł
 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Wojciech Kierbić
  Wojciech Kierbić
 • 2019 - Karolina Kozłowska
  2019 - Karolina Kozłowska
f t g m