Copyright 2022 - Custom text here

Lekcja 5b -Zaokrąglenie liczb

#include <iostream>
#include <iomanip> // biblioteka do funkcji fixed i setprecision

using namespace std;

float a, b, iloraz;

int main()
{
cout << "Dzielenie liczb z zaokragleniem" << endl;
cout<<"Podaj liczbe 1 = ";
cin>>a;
cout<<"Podaj liczbe 2 = ";
cin>>b;

if (b==0)
cout <<"Nie można dzielic przez zero"<<endl;
else
{
iloraz=a/b;
cout <<fixed; // używa ustalonej kropki dziesiętnej  dla liczb zmiennoprzecinkowych.
cout<<setprecision(2); // oznacza, że liczby te będą wyświetlane na ekranie z dokładnością dwóch miejsc po kropce.
cout <<"iloraz liczb = "<<iloraz;
}

return 0;
}

k4.jpg

Karki świąteczne

 • Aleksandra Żyłkowska
  Aleksandra Żyłkowska
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Iwo Szostakiewicz
  Iwo Szostakiewicz
 • Julia Makar
  Julia Makar
 • Kacper Drupisz
  Kacper Drupisz
 • Kamila Gaweł
  Kamila Gaweł
 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Wojciech Kierbić
  Wojciech Kierbić
 • 2019 - Karolina Kozłowska
  2019 - Karolina Kozłowska
f t g m