Copyright 2022 - Custom text here

Lekcja 5a - Kalkulator

5. Program

Napiszemy program, który będzie wykonywał dwa działania matematyczne dla dwóch dowolnych liczb:

- mnożenie i dodawanie

W domu należy rozbudować program o dwie funkcje matematyczne - odejmowanie i potęgowanie

(pamiętaj o dodatkowym module matematycznym)

 

Przed napisaniem progamu, musimy się zastanowić co będzie się zmiać w programie? Na pewno liczba 1 i liczba 2 (ponieważ każdy użytkownik będzie wpisywał swoje liczby), a to powoduje, że wynik sumy i różnicy, też będzie się zmieniał. Czyli w naszym programie mamy cztery zmienne.

PRZYKŁAD 

#include <iostream>
using namespace std;

int l1, l2, iloczyn,suma ;            //deklaracja zmiennych o nazwach l1, l2, suma, iloczyn

int main()
{
cout << "Program oblicza iloczyn i sumę dwoch liczb" << endl;
cout << "Podaj liczbe 1= ";
cin >> l1;                               //wprowadzenie zmiennej do pamięci komputera
cout << "Podaj druga liczb 2 = ";
cin >> l2;
iloczyn = l1*l2;                   // instrukacja przypisania - wykonanie obliczeń
suma=l1+l2;
cout << "Iloczyn liczb to= " <<iloczyn <<endl;    //wyprowadzenie danych na ekran monitora
cout <<"Suma liczb to = " <<suma;
return 0;
}

PRZYKŁAD  2
- kalkulator z zabezpieczeniem dzielenia przez zero z wykorzystaniem instrukcji IF

#include <iostream>

using namespace std;

int a,b,suma,iloczyn, iloraz, roznica; //deklaracja zmiennych

int main()
{
cout<<"------------------------------"<<endl;
cout << "K A L K U L A T O R  PROSTY"<<endl;
cout<<"------------------------------"<<endl;
cout << "Podaj liczbe a = ";
cin >> a;
cout << "Podaj liczbe b = " ;
cin >> b;
  suma = a + b; //wykonanie obliczeń
  loczyn = a*b;
  roznica=a-b;
cout<<"---------- W Y N I K I----------"<<endl;
cout << "Suma =" << suma << endl; // wyprowadzenie wartości suma
cout << "Iloczyn = " << iloczyn << endl;
cout <<"Roznica = "<<roznica <<endl;

if (b != 0) //warunek zapisany w (), symbol != oznacza różne
{
    iloraz = a / b;
      cout << "iloraz = " << iloraz;
}
    else
       cout << "dzielenie nie możliwe";

return 0;
}

 

PRZYKŁAD  2

 - kalkulator z zabezpieczeniem dzielenia przez zero z wykorzystaniem instrukcji IF oraz instrukcja wyboru case

#include <iostream>
using namespace std;

float a, b,suma,roznica,iloraz,iloczyn,niepokazujwszystkich ;
int wybor;
int wyborostatni;
string odp;

int main()
{
   cout << "Kalkulator" << endl;
         cout << "Podaj liczbe a= ";
 cin >> a;
        cout << "Podaj druga liczb b = ";
cin >> b;
        cout << " Wybierz sposób liczenia"<<endl;
        cout << "-----------------------------------------"<<endl;
        cout << "1 - suma"<<endl;
        cout << "2 - roznica"<<endl;
        cout << "3 - iloczyn"<<endl;
        cout << "4 - iloraz"<<endl;
cin >> wybor; // początek instrukcji case
     switch(wybor)
{
case 1:  // warunek od case
          suma = a + b;
          cout << "suma liczb = " << suma;
          break;

case 2:
        suma = a - b;
        cout << "roznica liczb = " << roznica;
        break;

case 3:
      suma = a * b;
      cout << "iloczyn liczb = " << iloczyn;
     break;

case 4:
     if (b==0)

         cout<< "Nie dzielimy przez 0, zmieniaj te liczy !!"<<endl;

else
{
    loraz = a / b;
    cout << "iloraz liczb = " <<iloraz<<endl;
}

cout <<"Czy chcesz zobaczy pozostałe obliczenia? t/n ?"<<endl; 
      cin >>odp ;  // odp musi być zadeklarowana jako string

if ((odp=="t")||(odp=="T")) - // podwójny warunek  instrukcji IF (operator lub ||)
{
   suma=a+b;
   iloczyn=a*b;
   roznica=a-b;
      cout<<" Roznica = "<<roznica<<endl;
      cout<<" Suma = "<<suma<<endl;
      cout<<" Iloczyn = "<<iloczyn;
}

if ((odp=="n")||(odp=="N"))

   cout<<"To nie sa wyniki";

} // klamra zamykająca petlę case

return 0;
}

k4.jpg

Karki świąteczne

 • Aleksandra Żyłkowska
  Aleksandra Żyłkowska
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Iwo Szostakiewicz
  Iwo Szostakiewicz
 • Julia Makar
  Julia Makar
 • Kacper Drupisz
  Kacper Drupisz
 • Kamila Gaweł
  Kamila Gaweł
 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Wojciech Kierbić
  Wojciech Kierbić
 • 2019 - Karolina Kozłowska
  2019 - Karolina Kozłowska
f t g m