Copyright 2024 - Custom text here

1. Jaki zapis jest poprawny?

 Jolka . Idzie

Jolka. Idzie

Jolka .Idzie

 suma: czy suma :

Internet ? Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani!

 

Nie stawiaj spacji przed znakami przestankowymi. Znaki interpunkcyjne, takie jak kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, znak zapytania, pisz zawsze bezpośrednio po wyrazie.

2. Który zapis jest poprawny?

„ Pan Tadeusz „

„Pan Tadeusz”

( Jolka)

(Jolka)

( Jolka )

Jutro ( będzie ) futro - Jaki jest tu błąd? 

 

 Używając nawiasów pamiętaj, żeby nawias otwierający stawiać zawsze po spacji. Następnie należy wpisać wyraz bez robienia odstępu. Zamykając nawias zastosuj tą samą zasadę. Wskazówka ta dotyczy również używania cudzysłowu.

 

3. Wyrównanie tekstu

................................................................................................................................Jolka

Jolka

 Do wyrównania tekstu korzystaj z funkcji. Spacja służy tylko do oddzielenia wyrazów. Między wyrazami musi być tylko jedna spracja.

 

 

4. Ile tu jest akapitów w napisie niebieskim, a ile w napisie czerwonym?

lmjldfo jgdfgoj gojdofh09gv9 dfghoidfhig

dfklgjdlf gjlkdfjglkdfjgoidfhgj dfgoidfgj

dfoighdof gjd lgdjfgjdsofjgpodsfu pgjdfpgjdfgpodfjgp

 

lnfdhkghid higihdfigh dihghifdhogi dfhigo hgdfogipdfogj dhgid90u ghdfhgiodfu gdfhfiogh huugfhdhg jugudfuhigihdfosigudsf jhofdhgoidsfh ghdsoifhgo hugfdhghdsfisoghoidf hghdif gnfdkhgdhfiog dfnigiodfjg oidfiogijdogfdgfdg gdfhgih gjgjfhgh gfhidf g gdf dfgd gg gd gddg gdg gfd dfgidihfgoidof gfiuo9gd foi fogi0d9gp-d gdoidfhu dg gdjfigjoidj godfuujgohdfoighdgoi ggg gggg

 

 Pamiętaj, by kończąc pisanie wyjustować treść dokumentu – aby móc to zrobić nie naciskaj klawisza Enterpo każdej linijce. Tekst, w którym wiersze są kończone klawiszem Enternie może być justowany. Zastosuj ten przycisk dopiero, gdy skończysz pisać cały akapit.

Każde naciśnięcie klawiasza ENTER wstawia nowy akapit!

5. Popraw błędy ortograficzne!

gura rzaba żók sook

 

Sprawdzaj błędy ortograficzne – prawy przycisk myszy 

6. Pamietaj o tym, aby.. 

Nie pozostawiać spójników takich jak: i, w, z, o – na końcu linii tekstu.

Nie pozostawiać liczb – na końcu linii tekstu.

 

7. Pamiętaj o interliniach. Stosuj odstępy o szerkości 1,5 wiersza, aby pisany materiał był przejrzysty i klarowny.

8. Zmiany w akpitach dokonujemy w poleceniy FORMAT\AKAPIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karki świąteczne

 • Aleksandra Żyłkowska
  Aleksandra Żyłkowska
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Iwo Szostakiewicz
  Iwo Szostakiewicz
 • Julia Makar
  Julia Makar
 • Kacper Drupisz
  Kacper Drupisz
 • Kamila Gaweł
  Kamila Gaweł
 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Wojciech Kierbić
  Wojciech Kierbić
 • 2019 - Karolina Kozłowska
  2019 - Karolina Kozłowska
f t g m