Copyright 2020 - Custom text here

Lekcja 4 - Kalkulator (zmienne)

Napiszemy program, który będzie wykonywał dwa działania matematyczne dla dwóch dowolnych liczb:

- mnożenie i dodawanie

W domu należy rozbudować program o dwie funkcje matematyczne - odejmowanie i potęgowanie

 

Przed napisaniem progamu, musimy się zastanowić co będzie się zmiać w programie?

Na pewno liczba 1 i liczba 2 (ponieważ każdy użytkownik będzie wpisywał swoje liczby), a to powoduje, że wynik sumy i różnicy, też będzie się zmieniał.

Czyli w naszym programie mamy cztery zmienne.

 

1. Pojęcie zmiennej

zmienna - to obiekt w programowaniu, który przechowuje różnego rodzaju dane niezbędne do działania programu. Zmienna podczas działania programu może zmieniać swoje wartości. Tworząc zmienną musimy nadać jej nazwę oraz typ, który określa co nasza zmienna będzie przechowywać.

Nadając nazwę zmiennej należy przestrzegać następujących reguł:

 • zmienna jest jednym ciągiem znaków bez spacji np. nazwa_zmiennej - dobrze, nazwa zmiennej - źle
 • nie zaczynamy nazwy od cyfry np. 12zmienna - źle, zmienna12 - dobrze
 • nie używamy polskich liter takich jak ą, ę itp.
 • nazwa zmiennej powinna kojarzyć się z przeznaczeniem tej zmiennej np. tablica_ciagu - dobrze
 • nazwa nie może być słowem kluczowym języka programowania np. int - źle

2. Tworzenie zmiennej

Ogólna zasada tworzenia zmiennych jest następująca:

typ_zmiennej nazwa_zmiennej;

np.

int a - zmienna o nazwie "a" mająca typ całkowity int

char b - zmienna o nazwie "b" mająca typ znakowy char.

 

3. Przykłady

int a; // zmienna typu całkowitego o nazwie "a"

int b = 9;  // zmienna typu całkowitego o nazwie "b" i nadanie jej wartości 9

 

4. Program

#include <iostream>

using namespace std;

int l1, l2, iloczyn,suma ;//deklaracja zmiennych o nazwach l1, l2, suma, iloczyn

int main()
{
cout << "Program oblicza iloczyn i sumę dwoch liczb" << endl;
cout << "Podaj liczbe 1= ";
cin >> l1; //wprowadzenie zmiennej do pamięci komputera
cout << "Podaj druga liczb 2 = ";
cin >> l2;
iloczyn = l1*l2; // instrukacja przypisania - wykonanie obliczeń
suma=l1+l2;
cout << "Iloczyn liczb to= " <<iloczyn <<endl; //wyprowadzenie danych na ekran monitora
cout <<"Suma liczb to = " <<suma;
return 0;
}

k5.jpg

Prace uczniów-Paint

 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Mateusz Kluska
  Mateusz Kluska
 • Tomasz Pyt
  Tomasz Pyt
 • Julia Nowosadko
  Julia Nowosadko
 • Agata Niegoda
  Agata Niegoda
 • Julia Pietrak
  Julia Pietrak
 • Weronika Duś
  Weronika Duś
 • Kacper Zieliński
  Kacper Zieliński
 • Gabriel Gardulski
  Gabriel Gardulski
 • Fineasz i Ferb
  Fineasz i Ferb
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Agnieszka
  Agnieszka
 • Sprzęt komputerowy
  Sprzęt komputerowy
f t g m