Copyright 2020 - Custom text here

Praca online - 11.05.2020 - Zasady edycji tekstów

Pamiętaj o następujących zasadach podczas wprowadzania tekstów:

 • odstęp (spację) stawiamy zawsze po znakach przestankowych;
 • znaki interpunkcyjne (kropkę, średnik, wykrzyknik, znak zapytania ...) stawiamy zawsze bezpośrednio po wyrazie;
 • odstępy między wyrazami powinny wynosić jedną spację;
 • jeżeli używamy nawiasów to: po spacji stawiamy nawias otwierający, po nawiasie otwierającym nie stawiamy spacji lecz wprowadzamy tekst;
 • nie stawiamy spacji pomiędzy wyrazem w nawiasie a nawiasem zamykającym, odstęp robimy dopiero po nawiasie zamykającym. Te same zalecenia stosuje się w wypadku użycia cudzysłowu;
 • należy nie pozostawiać na końcu linii tekstu spójników np. „i”, „w”, „o”... , aby spójnik znalazł się w następnego wiersza używamy tzw. twardej spacji, czyli kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+spacja
 • na końcu wiersza nie „stawiamy Enter” gdy chcemy przejść do nowej linijki, edytor sam dzieli tekst i przenosi go do nowego wiersza;
 • należy starać się pisać czcionką o stałym rozmiarze;
 • w dokumencie nie używamy więcej niż trzy kroje czcionki;
 • ważne aby rozmiar czcionki był proporcjonalny do rozmiaru kartki papieru;
 • dla formaty A-4 czcionka tekstu głównego nie powinna być mniejsza niż 12 punktów.
k6.jpg

Prace uczniów-Paint

 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Mateusz Kluska
  Mateusz Kluska
 • Tomasz Pyt
  Tomasz Pyt
 • Julia Nowosadko
  Julia Nowosadko
 • Agata Niegoda
  Agata Niegoda
 • Julia Pietrak
  Julia Pietrak
 • Weronika Duś
  Weronika Duś
 • Kacper Zieliński
  Kacper Zieliński
 • Gabriel Gardulski
  Gabriel Gardulski
 • Fineasz i Ferb
  Fineasz i Ferb
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Agnieszka
  Agnieszka
 • Sprzęt komputerowy
  Sprzęt komputerowy
f t g m