Copyright 2020 - Custom text here

Lekcja 5 - Instrukcja warunkowa

.

 1. Instrukcja warunkowa

(ang. conditional statement) pozwala wykonywać pewne instrukcje przy spełnionym bądź nie spełnionym warunku(ang. condition) - dzięki niej program nie musi zawsze biegnąć tą samą ścieżką, lecz w zależności od zastanej sytuacji może on wybierać właściwą drogę. Dzięki niej mogą rozwiązywać dowolnie skomplikowane problemy. Instrukcja warunkowa posiada w języku C++ następującą składnię:

 if (warunek)

instrukcja 1;

else

instrukcja 2;

 

2. Operatory

SymbolOpis
== Równy
> Większy
< Mniejszy
>= Większy lub równy
<= Mniejszy lub równy
!= Różny
&& i
|| lub

 

3. Programy

 

a) BANKOMAT

Wypłata pieniędzy z bankomatu z wykorzystaniem funkcji if. Aby wypłacić pieniądze musimy sprawdzić czy podany pin jest zgodny z pinem zapisanym na karcie. Jeśli pin jest zgodny to możemy wypłacić pieniądze, jeśli nie musimy jeszcze raz wpisać pin.

 

Program 1 (jeden warunek)

#include <iostream>

using namespace std;

string PIN; // deklaracja zmiennej PIN jako ciąg znaków string

int main()
{
cout << "Witaj w naszym banku" << endl;
cout <<"Podaj numer PIN: ";
cin >> PIN;
if (PIN=="1234") // porównanie zmiennej PIN do 1234 za pomocą operatora == 

                               // numer 1234 musi być zapisany w "" ponieważ jest napis
{
cout<<"Poprawny PIN";
}
else // oznacza w przeciwnym przypadku
{
cout<<"Nieoprawny PIN";
}
return 0;
}

 

b) LOGOWANIE DO SYSTEMU 

W tym przypadku musimy podać dwie zmienne np. login i hasło. Rodzi się pytanie jak takie rozwiązanie zapisać w C++? 

W pierwszej kolejności ustalamy poprawne dane czyli:

login - admin

hasło - jolka

 

Program 2 (dwa  warunki)

#include <iostream>

using namespace std;

string haslo, login; // deklaracja zmiennych haslo i login - typ ciąg znaków string

int main()
{
cout << "Podaj login ";
cin>>login;
cout << "Podaj haslo ";
cin>>haslo;
if ((login=="admin") && (haslo=="jolka")) // aby spełniony był warunek 1 i warunek 2 pomiędzy musi pojawić się operator logiczny AND (i) czyli && oraz cały if musi być w ()

{
cout << "Udalo sie zalogowac" ;
}
else
cout<< "Nie udalo sie zalogowac";
return 0;
}

 

c) BADANIE ZNAKU LICZBY

Musiny określić znak liczby tzn. czy podana liczba przez użytkownia jest:

- dodatnia

- ujemna

- równa zero

 

Program 3 (trzy  warunki)

#include <iostream>

using namespace std;

int a

int main()
{
cout << "Podaj liczbe " ;
cin >>a;
if (a==0) cout<< "Podana liczba to 0";
else if (a>0) cout<< "Liczba dodatnia";
else cout <<"Liczba ujemna";
return 0;
}

k4.jpg

Prace uczniów-Paint

 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Mateusz Kluska
  Mateusz Kluska
 • Tomasz Pyt
  Tomasz Pyt
 • Julia Nowosadko
  Julia Nowosadko
 • Agata Niegoda
  Agata Niegoda
 • Julia Pietrak
  Julia Pietrak
 • Weronika Duś
  Weronika Duś
 • Kacper Zieliński
  Kacper Zieliński
 • Gabriel Gardulski
  Gabriel Gardulski
 • Fineasz i Ferb
  Fineasz i Ferb
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Agnieszka
  Agnieszka
 • Sprzęt komputerowy
  Sprzęt komputerowy
f t g m