Copyright 2020 - Custom text here

Lekcja 3 - Pierwszy program

Pierwszy program będzie wypisywał na ekranie napis - Mój pierwszy program

Kod progamu:

 

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
cout << "Mój pierwszy program" << endl;
return 0;
}

 

Tłumaczeni poszczególnych linii programu:

polecnie cout - wypisuje na ekranie komputera napis zawarty w " "

polecenie endl - przejście do nowej linii w konsoli

instrukcja #include - podpięcie do edyta biblioteki iostream (wejście/wyjście strumienia danych)

using namespace std; - używa przestrzeni nazw standard

int - definicja liczby całkowitej

main() - główna funkcja (czyli zestaw zadań do wykonania w programie)

{

} - początek i koniec wykonywanie funkcji

return 0 - zakończenie wykonywania działania i przekazanie liczyby całkowitej 0 (oczywiście może to być dowolna liczba całkowita) - liczba 0 jest domyślną wartością

 

k2.jpg

Prace uczniów-Paint

 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Mateusz Kluska
  Mateusz Kluska
 • Tomasz Pyt
  Tomasz Pyt
 • Julia Nowosadko
  Julia Nowosadko
 • Agata Niegoda
  Agata Niegoda
 • Julia Pietrak
  Julia Pietrak
 • Weronika Duś
  Weronika Duś
 • Kacper Zieliński
  Kacper Zieliński
 • Gabriel Gardulski
  Gabriel Gardulski
 • Fineasz i Ferb
  Fineasz i Ferb
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Agnieszka
  Agnieszka
 • Sprzęt komputerowy
  Sprzęt komputerowy
f t g m