Copyright 2020 - Custom text here

Lekcja 1 - Podstawowe pojęcia

1. Program komputerowy

- to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania (zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami) do wykonania przez komputer. Programy (zwane oprogramowaniem) tworzą programiści w procesie programowania.

 

2. Programowanie

- to modyfikowanie, rozszerzanie, naprawianie, ale przede wszystkim tworzenie oprogramowania.

 

3. Kod źródłowy

- to program komputerowy napisany w jednym z języków programowania (np. Delphi, C++Builder itp.). Kod źródłowy jest zazwyczaj w postaci tekstu, który zrozumiały jest dla danego kompilatora języka programowania, jak i dla programisty piszącego program. Kod źródłowy jest przetwarzany na kod maszynowy zrozumiały dla maszyny (procesora), przez translator lub jest analizowany i wykonywany przez specjalny program zwany interpreterem.

 

4. Kompilator (ang. compiler)

- to program służący do automatycznego tłumaczenia kodu źródłowego dowolnego języka programowanie (np. Delphi, C++Builder ) na język maszynowy. W przypadku wystąpienia błędu, kompilacja zostaje wstrzymana. Po poprawieniu błędu kompilacja kodu źródłowego rozpoczyna się od początku. Stosowanie kompilatorów ułatwia programowanie (programista nie musi znać języka maszynowego) i pozwala na większą przenośność kodu pomiędzy platformami.

 

5. Kompilacja 

- to proces tłumaczenia kodu źródłowego na kod maszynowy, dokonywany przez kompilator. Kompilacja jest swego rodzaju tłumaczeniem pomiędzy językami zrozumiałymi dla człowieka i maszyny. Polega na zamianie ciągu znaków, którego używa człowiek do reprezentacji jakiejś operacji na odpowiadający mu ciąg instrukcji. W zależności od złożoności języka, proces ten jest mniej lub bardziej skomplikowany.

 

6. Interpreter

- to rodzaj programu komputerowego (translatora), który analizuje kod źródłowy dowolnego języka programowanie (np. BASIC), a przeanalizowane fragmenty (zazwyczaj jedna instrukcja) są wykonywane. W przypadku napotkania błędu interpreter nie musi ponownie tłumaczyć kodu od początku do miejsca jego wystąpienia (tak jak to robi kompilator), tylko kontynuuje od linii zawierającej błąd. W efekcie czas potrzebny na interpretację całego kodu jest mniejszy niż przy kompilacji. Wygenerowany kod jest jednak mniej efektywny (większy i wolniejszy).

 

7. Biblioteka (w informatyce)

- to zbiór klas, funkcji (i ew. innych konstrukcji programistycznych), z których korzystają programiści piszący program.

 

8. Konsolidator (ang. linker)

- jeden z programów składowych kompilatora. Konsolidator łączy biblioteki z plikami zawierającymi kody źródłowe, które korzystają z dołączanych bibliotek tworząc w ten sposób plik wykonywalny.

 

9. Kod maszynowy 

- to postać programu komputerowego (zwana postacią wykonywalną lub binarną) przeznaczona do bezpośredniego lub prawie bezpośredniego wykonania przez konkretny typ procesora, wyrażona w postaci kodów rozkazów procesora i ich argumentów, praktycznie nieczytelna dla człowieka.

 

10. Plik wykonywalny 

– plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego. Najczęściej zawiera binarną reprezentację instrukcji konkretnego typu procesora. Oprócz tego znajdują się w nim zwykle wywołania systemowe, dlatego pliki wykonywalne zazwyczaj są specyficzne nie tylko dla danego procesora, ale też dla danego systemu operacyjnego. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy zawierają formę pośrednią, która do uruchomienia wymaga interpretera lub maszyny wirtualnej – takie pliki mogą być zwykle uruchamiane na różnych systemach.

k6.jpg

Prace uczniów-Paint

 • Monika Żywiecka
  Monika Żywiecka
 • Mateusz Kluska
  Mateusz Kluska
 • Tomasz Pyt
  Tomasz Pyt
 • Julia Nowosadko
  Julia Nowosadko
 • Agata Niegoda
  Agata Niegoda
 • Julia Pietrak
  Julia Pietrak
 • Weronika Duś
  Weronika Duś
 • Kacper Zieliński
  Kacper Zieliński
 • Gabriel Gardulski
  Gabriel Gardulski
 • Fineasz i Ferb
  Fineasz i Ferb
 • Angelika Jażewicz
  Angelika Jażewicz
 • Agnieszka
  Agnieszka
 • Sprzęt komputerowy
  Sprzęt komputerowy
f t g m